Elnöki Rendelet az edzéslátogatásokkal kapcsolatosan


Magyarország Kormánya által meghozott döntésekkel összhangban – 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet -, az alábbi Elnöki Rendelet szerint tarthatók meg az edzések és a sportrendezvények:

 

2020. november 11. 0.00 órától életbe lép a 20.00 óra és reggel 05.00 óra között a kijárási tilalom. A fenti korlátozó intézkedés alól felmentést jelent, ha igazolt versenyzőként szervezett foglalkozásokon (edzésen és versenyeken) vesz részt a személy.

A fentiek értelmében:

  • A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani;
  • A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és sportlétesítmények, a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.
  • Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak;
  • Kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok alapján munkavégzés céljából a tilalmi időszaktól eltérően a KSI SE munkavállalói közlekedhetnek, amely tevékenységek összefüggésben vannak munkavégzésükkel;
  • – A sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló (igazolt versenyzők) számára tartott

– edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel

– edzés vagy sportrendezvény helyszínére történő utazás céljából

– edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve szálláshelyre történő közlekedés céljából

megengedett este 20.00 óra és reggel 05.00 óra között a lakóhely, a tartózkodási hely, vagy szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

A fent leírtakkal összhangban hatósági ellenőrzéskor okirattal kell igazolni a kijárási tilalomtól eltérő időpont miatt bekövetkező közlekedést mind az edző, mind a versenyző számára.

A Belügyminisztérium közzéteszi a tartózkodás ellenőrzésére vonatkozó hivatalos irat tartalmi követelményeit, amelyet indokolt esetekben, előzetes kérést követően a KSI SE eljuttat a Sportolóhoz vagy Edzőhöz.

Az okirat megléte nélkül a kijárási tilalom életbe lépésével előzetesen rendelkezés megtörtént, kérjük ennek betartását, betartatását!

Sporttevékenység során a maszkviselés továbbra sem kötelező;

– maszkviselési szabályokkal kapcsolatban hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles — az irodák és sportolás céljára szolgáló helyiségek területén kívül — maszkot hordani;

– Az edzéshelyszíneken a lázmérés továbbra is kötelező, amelyről nyilvántartást kell vezetni, valamint kötelező az NSK felületein a hetente kitöltendő COVID kérdőív.

A mindennapos edzéstartások jelenleg megtartásra kerülnek, mivel a Kormányzat az általános iskolai oktatást nem korlátozta. Amennyiben elrendelik az általános iskolai oktatás szüneteltetését, úgy automatikusan a KSI SE edzéseinek látogatását is be fogjuk tiltani.

Amennyiben IGAZOLT versenyzőnél jelzés történik arra, hogy nem kívánja védelmi okokból közösségbe járatni gyermekét, úgy a jelzést követően az edzőnek online edzést kell biztosítani a sportoló számára.

Megbetegedések esetén a már előzetesen leírt COVID protokoll lép életbe, amely megtalálható a KSI.hu weboldalon.

Kérem a fentiek tudomásul vételét és a rendelet maradéktalan betartását!

Együttműködésükben bízva,

2020. november 11.

Zsoldos Péter

KSI SE

ügyvezető elnök